Prilikom kupovine strela u komponentama, sečenje na meru je besplatno.
Ova usluga se NE odnosi na strele koje se kupuju fabrički sklopljene, već samo na strele koje sklapamo u prodavnici.