Usluga sklapanja strele uključuje sve ili samo potrebne operacije:

Drvene strele: sečenje na meru, zarezivanje/kompresovanje, lepljenje noka, lepljenje vrha, lepljenje pera, zatvaranje pera trakom/koncem

Aluminijumske strele: sečenje na meru, postavljanje/lepljenje noka, lepljenje inserta/vrha, lepljenje pera, zatvaranje pera trakom

Karbonske strele: sečenje na meru, postavljanje pina/noka, lepljenje inserta/vrha, lepljenje pera, zatvaranje pera trakom