Easton Super nock se koristi za šaftove debljine G (Easton Carbon One), kao i za one sa G-Uni Bushingom.

Dostupni su u large i small varijanti.