Easton Hyperspeed je naslednik Easton LightSpeed strele. Cena se odnosi na jednu cev sa nokom.
Svi detalji su na priloženoj fotografiji.