Cena se odnosi na 12 cevi sa pinovima.
Skylon Paragon koristi komponente dimenzije 3.2.